PrestaShop Modules
Obchodní podmínky - Atelier Ludmila

1) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje Obchodní podmínky pro dodávku zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné.

2) OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ A SLUŽEB

Nabízíme vám možnost nákupu přímo z Vašeho domova, kde můžete nakupovat nonstop. Objednávat si můžete jednoduše a pohodlně pomocí nákupního košíku, telefonu, e-mailu, či písemně na naši adrese.
Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v kupní smlouvě – objednávce. Rozměry, váha, výkony, kapacita a ostatní údaje uvedené na našich stránkách, v katalozích, prospektech a jiných tiskovinách jsou údaji nezávaznými a vycházejícími z údajů výrobců. V případě nesrovnalostí Vás samozřejmě budeme kontaktovat.
Podmínkou pro naplnění platnosti naší elektronické objednávky je vyplnění veškerých požadovaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva posléze vzniká samotným dodáním zboží. K uzavření kupní smlouvy se vyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím. V jednotlivých, zejména cenově náročnějších případech, si prodávající vyhrazuje právo k vzniku smlouvy potvrzením objednávky nejlépe osobně nebo telefonicky a úhradu finanční zálohy kupujícím.

3) POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY

Objednávka je přijata do 24 hodin, potvrzení objednávky vám zašleme e-mailem, o odeslání budete taktéž informováni e-mailem. V případě nejasností Vás budeme samozřejmě kontaktovat.

4) ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY

Storno objednávky ze strany kupujícího - v souladu se zákonem č. 367/2000 máte jako zákazník právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, prosíme Vás o dodržení níže uvedených podmínek. Při jejich splnění Vám bude vrácena kupní cena:

  • odešlete e-mailem zprávu s informacemi o odstoupení od smlouvy číslo XXX, ze dne DD. Dále uveďte na jakou adresu požadujete vrácení uhrazené částky za zboží (pokud požadujete vrácení peněz na účet, uveďte prosím číslo účtu), datum a jméno.
  • zboží doručte na adresu sídla společnosti
  • zboží, které budete odesílat v rámci této záruky zpět na naši adresu, musí byt v původním obalu, nesmí být použité, musí být nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.) a s originálním dokladem o koupi. Neposílejte zboží na dobírku, doporučujeme Vám zboží pojistit.
  • tato garance se nevztahuje na spotřební zboží
  • při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme složenkou nebo převodem na Váš účet nejpozději do 7 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží.
  • v případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme moci bohužel akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět.

Storno objednávky ze strany prodávajícího - prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případě, že se zboží již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu.

 

5) PLATEBNÍ PODMÍNKY

a) Platba při převzetí zboží - dobírka
b) Platba převodem na účet provozovatele
c) Platba v hotovosti při osobním odběru

Při platbě z účtu zákazníka na účet provozovatele je nutné uvést správně variabilní symbol, který je totožný s číslem vaší objednávky. V případě, že variabilní symbol na příkazu k úhradě nebude uveden korektně, nebude možné ověřit uhrazení objednávky a zboží nebude expedováno. Pro snadnější komunikaci prosíme o uvedení telefonického kontaktu. Při platbě převodem prosíme uhraďte částku na náš účet č. 165292873/0300 co nejdříve, nejpozději však do 2 dnů po obdržení oznámení o přijetí objednávky. Veškeré dodávky obsahují daňový doklad (fakturu) a dodací list, který je zároveň i listem záručním. Podle dodacího listu si po převzetí zásilky, prosím, překontrolujte její věcnou i cenovou správnost. Zboží objednané prostřednictvím serveru "tricko-tricka.com" je až do zaplacení zakázky majetkem jeho provozovatele.

 

6) POŠTOVNÉ A BALNÉ

Poštovné a balné pro zákazníky z České republiky a ze Slovenska 

Z důvodu optimalizace nákladů zákazníka na pořízení zboží se provozovatel neuchýlil k jednoduchému výpočtu poštovného a balného, ale účtuje pouze oprávněné náklady, vycházející ze zvoleného způsobu přepravy zásilky a z celkové hmotnosti zásilky. Hmotnost zboží je uváděna v detailním popisu zboží.

Následující sazby jsou pro zakázky do celkové jednorázové výše 3.000 Kč. (pro zákazníky ze Slovenska do celkové jednorázové výše 5.000 Kč).
U objednávek nad 3.000 Kč resp. 5.000 Kč je poštovné a balné zdarma.

Dodávka zboží na dobírku - Česká pošta 
Veškeré podmínky se řídí aktuálními platnými tarify České pošty (v závorce jsou uvedeny částky při platbě předem na účet provozovatele):

Hmotnost

Cena

< 5 kg

124 (89) Kč

5 - 10 kg

> 10 kg

Dodávka zboží na Slovensko - Česká pošta 
Veškeré podmínky se řídí aktuálními platnými tarify České pošty (v závorce jsou uvedeny částky při platbě předem na účet provozovatele):

Hmotnost

Cena

< 0,5 kg

245 (195) Kč

0,5 - 1 kg

280 (230) Kč

1 - 2 kg

285 (235) Kč

2 - 4 kg

295 (245) Kč

 

7) DODACÍ LHŮTA

Dodací lhůta je od 3-21 dnů, není-li uvedeno jinak.

8) VYSVĚTLENÍ POJMŮ

Objednávka přijata - Objednávka pořízena prostřednictvím on-line obchodu tricko-tricka.com byla přijata k vyřízení pracovníky firmy, kteří nyní ověřují vykrytí objednávky

Odesláno - Zboží již bylo odesláno na Vámi zadanou adresu. Velice přivítáme, pokud nám sdělíte, zda byla zásilka doručena včas, nepoškozena a zda obsahovala veškeré objednávané položky a náležité účetní doklady. Teprve po přijetí tohoto Vašeho potvrzení považujeme objednávku za vyřízenou.

 

9) VÝMĚNA ZBOŽÍ

V případě potřeby Vám nepoužité a nepoškozené zboží vyměníme za jiný druh. Zboží stačí zaslat doporučeným balíkem (ne na dobírku) na naši adresu. Náklady spojené s vyměňováním nese v plné výši kupující.

10) REKLAMACE A ZÁRUKA

Případné reklamace vyřídíme k Vaší spokojenosti individuální dohodou s Vámi a v souladu s platným právním řádem. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady a poškození. Případné vady je kupující povinen neprodleně hlásit naší firmě. Za vady vzniklé přepravcem neručíme.

Na veškeré zboží se vztahuje zákonná lhůta 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady.

Záruka se nevztahuje na:

a) vady vzniklé běžným používáním
b) nesprávným použitím výrobku
c) nesprávným skladováním

Postup při reklamaci:

1) informujte nás o reklamaci telefonicky, e-mailem, či písemně
2) zboží zašlete jako doporučený balík (ne na dobírku) na naši adresu
3) do zásilky uveďte důvod reklamace, vaši adresu
4) doklad o nabytí reklamovaného zboží v našem obchodě

Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději do 30 dnů od jejího vzniku, tedy převzetí zboží naší firmou.